Tarjoamme uutena palveluna asiakkaillemme senioripalveluita. Asiakkaat, jotka kokevat nykyisen asumismuodon käyvän liian raskaaksi ja vaikeaksi ja suunnittelevat muuttamista helpompaan asumismuotoon pystyvät nyt meiltä saamaan arviokäynnin ohella uuden asunnon suunnitteluun fysioterapeutin, joka kartoittaa asunnossa esteetömyyden ja mahdollisen turvallisen asumisen tuleville vuosille vaikka toimintakyky iänmyötä heikkenisikin ja apuvälinetarve lisääntyisi.

Fysioterapeutti Petri Åman on aikaisemmassa työssään Rokualla tehnyt vuosien ajan kotikäyntityötä,jossa hän on tarkastellut iäkkäämpien ihmisten kotonapärjäämistä ja ohjannut tarvittaviin muutostöihin. Lisäksi hänellä on 17 vuoden työkokemuksen myötä tullut laaja näkemys ikääntymisestä ja sen tuomista haasteista kotona pärjäämisessä. Näin pystymme olemaan apuna asiakkaillemme asunnon hankinnassa,jossa he pystyvät asumaan turvallisesti ja mahdollisimman aktiivisesti.